Onbenut vermogen vinden en bevrijden
 

En wát doen wij dan anders? Wij vinden en bevrijden zover nog onbenut menselijk potentieel, vermogens en mogelijkheden. In een gecontroleerd vitalisatieproces met zeer snelle doorlooptijd. 

 

Vitaliseren van organisaties is:

  • het gezond(er) en krachtig(er) maken van het geloof en vertrouwen in het potentieel dat ieder mens en organisatie in zich heeft.
  • potentieel en vermogen(s) ontdekken en ontsluiten in het organisatiesysteem.

 

In de onderstroom van het dagelijks denken en doen - waar emoties de leiding hebben - vinden wij áltijd een vermogen dat daar onzichtbaar heeft liggen wachten op bewustwording, aandacht, begrip, geloof en vertrouwen. Dat kunnen wij omdat wij de mechanismen, patronen en krachten in het systeem en die onderstroom kennen, als geen ander. Wij kennen iedere mogelijke verstoring daarin en kunnen en durven dat - ook als géén ander - aan te gaan. In een snelle omslag van A naar B (klik op onderstaande afbeelding)

 

 

Wij nemen u mee en helpen u door die omslag heen zodat u zelf kunt ontdekken hoeveel meer u kunt krijgen met een mentaal schone(re) organisatie. Waarin dan alles vrij en ongeremd kan stromen met minder spanning, druk of stress.

 

  • Het Nationaal Innovatiecentrum beloonde onze aanpak al in 2006 als meest innovatieve aanpak.
  • Syntens, het innovatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, beoordeelde het als snelle cultuurinterventie (zie toelichting).
  • Het Expertisecentrum van de Rijksoverheid EC-O&P heeft i.s.m. het A+O-Fonds Rijk deze aanpak Rijksbreed aanbevolen (zie toelichting).

 

Met deze unieke door ons - met vallen en opstaan - ontwikkelde kennis van – vooral de oorzaken van - Mentaal Verzuim. De hoofdoorzaak van verborgen potentieel en verborgen kosten (klik op onderstaande afbeelding). Want als mensen er(gens) niet meer in kunnen geloven en vertrouwen haken zij af. Dan trekt de energie eruit, schakelen zij onbewust over op vermijden en stopt de beweging. Dan vertelt niemand dat open en duidelijk maar dat gebeurt wel. Dat merkt, voelt, ziet en weet iedereen (in 94% van de bedrijven). Máár … dat de consequenties en invloed daarvan op het Collectief Mentaal Vermogen van organisaties zó groot zijn beseffen maar weinig.

 

 

Wie dat op onze kennissite durft te ontdekken krijgt de sleutel om een ongekend vermogen vrij te kunnen maken. Onbenut Vermogen: Het verschil tussen wat er aan gezamenlijke vermogens in zit en wat er gegeven de interne omstandigheden uit komt.

 

  • De Syntens-formulering voor de Mentale Schoonmaak van de organisatie: Het aangaan van een cultuurveranderingtraject door United Sense, door Syntens gemonitord, is toegespritst op het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Het realiseren van een snelle omslag in cultuur en het structureel van binnenuit verbeteren van de interne en externe communicatie. Doel is om uit te komen op een structurele verbetering van het personeelsbeleid, meetbaar in de verbetering van productiviteit, een open communicatie, prettiger en effectiever functioneren van zowel mensen onderling als voor het management. De Mentale Schoonmaak is door de vitalisator van United Sense , op individueel niveau als op collectief niveau met goed resultaat gerealiseerd dankzij de deskundige procesbegeleiding door United Sense.
  • De EC-O&P aanbeveling: Binnen de rijksoverheid is de werkdruk hoog: taken verdwijnen, wijzigen of worden samengevoegd en organisatiestructuren wijzigen. Naar aanleiding van CAO-afspraken is een aantal pilots op het gebied van werkdrukbeheersing uitgevoerd om de onbalans tussen belasting en belastbaarheid te herstellen. Daarnaast heeft het A+O Fonds Rijk de Pilots 'Vrijmaken van Onbenut Vermogen', een nieuw cultuurveranderingstraject, gesubsidieerd dat tot goede resultaten heeft geleid. Dit traject is een vernieuwende wijze om Onbenut Vermogen in een organisatie te ontsluiten en daarmee het werkklimaat, de verander- en inzetbereidheid en de productiviteit te verbeteren. De opgedane ervaringen hebben geleid tot een veelheid aan handreikingen en instrumenten waar andere organisaties binnen het Rijk hun voordeel mee kunnen doen bij het aanpakken van werkdruk. Deze handreikingen en instrumenten zullen breed binnen het Rijk bekend worden gesteld, met als doel meer rijksonderdelen enthousiast te krijgen om een werkdrukproject te starten. Verantwoording van die positieve resultaten vindt u onder deze link.

 

 

 

 

Contact

  Birkstraat 79
3786 HC Soest
035 601 92 75
info@unitedsense.nl
Kenniscentrum   1991 - 2017 © United Sense